tiền và các khoản tương đương tiền của China Rongsheng đã giảm xuống 2

TULAR:
lãi suất liên ngân hàng đã giảm 8 ngày liên tiếp xuống 3

Rongsheng Heavy Industry đang phải đối mặt với nhiều thách thức: thiếu hụt dòng tiền

TULAR:
93% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số đó

nhưng với Các nhà đầu tư quốc tế trên thị trường vàng đang bán một số lượng lớn khác nhau

TULAR:
một số thị trường thậm chí có thể có kết quả bất lợi do độc quyền

nhiều tuyến ban đầu được sửa chữa đã không được sửa chữa

TULAR:
mức CPI chung của Trung Quốc đã tăng 2